Přihlášení ještě není spuštěné.

Až spuštěné bude, nedostanete se sem, ale na přihlašovací formulář.

Přihlašování se spouští vždy měsíc před datem konání blešího trhu, tedy pokud se bleší trh koná 15. května, přihlašování se spouští 15. dubna. Spuštění je podle data, tj. Je možné se přihlásit okamžitě prvním úderem daného dne, tedy po půlnoci.

Vraťte se na domovskou stránku, počkejte na správnou chvíli a zkuste to znovu.