Blešák | Pro prodejce | Jak dělat blešák | Kontakt

v Roztokách

20. května 2023 | Bleší trh u kostela

Bleší trh na louce mezi kostelem Nanebevzetí sv. Jana Křtitele a domovem s pečovatelskou službou na náměstí 5. května. 

10. června 2023 | Bleší trh na náměstí

Bleší trh na trávníku a pod stromy na Tyršově náměstí – s pestrostí věcí, jídla i pití, blízkostí restaurace a velkou komplikací v podobě výjezdové trasy hasičů (a tedy ztížené dopravní situace) po hlavní straně parku.

KOHO U NÁS POTKÁTE?

  • 150–200 PRODEJNÍCH MÍST: Složení trhu se snažíme držet pestré, a tak kromě klasických blech a tradičně obrovského množství dětských věcí naleznete i umělce a řemeslníky z blízka i z daleka.

  • ROZMANITÉ OBČERSTVENÍ: Koláče od Lasíků z Únětic, Vegetariánské občerstvení Govindadomácí limonády kavárny Kofííí a Únětické pivo nebo pivo z Chříče

  • DĚTSKÝ TRÁVNÍK PRO HRY URČENÝ

  • KAPELU, která zahraje za pár drobných do klobouku (tak jim něco přihoďte!)

  • SOUČÁSTÍ BLEŠÍHO TRHU JE VŽDY HUMANITÁRNÍ SBÍRKA (převážně) neprodaného zboží prodejců.

Nechcete žádný blešák zmeškat?
Přidejte se do blešího mailingu.